Podpismowa akcija dla noworjadowanja serbskeje wučby w Braniborskej

podpismowa akcija

podpismowa lisćina

prosymy wo wobdźělenje - pósćelće podpisany protestny list na rěčny centrum Witaj w Choćebuzu abo wotedajće jón we Wašej pěstowarni

protest na ministra Baaske

protestny list SŠT

protestny list

Witajće na strony Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.

Serbske šulske towarstwo (SŠT) bu w lěće 1991 po přikładźe Danskeho šulskeho towarstwa w Němskej załožene.

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Braniborskej

SŠT zastupuje zajimy Serbow při dwurěčnym předšulskim kubłanju w žłobikach a pěstowarnjach kaž tež při dwu- a wjacerěčnym kubłanju, kiž saha přez zakładne a srjedźne šule a gymnazije hač k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT je čłon Domowiny z.t., třěšneho Zwjazka Łužiskich Serbow.

-
Serbske šulske towarstwo z.t