Fotowa galerija

Takle smy na ptačim kwasu 2023 program za swójbnych wuhotowali.

Na ptačokwasnym dnju woswjećichu pěstowarske dźěći Chróšćan kołća kwasnu hosćinu we wjacezaměrowej hali Jednota. Lětuša njewjesta Soraya a jeje nawoženja Achim staj w srjedźišću stałoj.

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t