Nowosći

Póstajenje dla korona

für Brandenburg

Eingeschränkter Regelbetrieb ab 02.06.2020 in "Villa Kunterbunt"

Eingeschränkter Regelbetrieb ab 02.06.2020 Kita-Sielow

Allgemeinverfügung in der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 25.05.2020

Hygieneplan Kita vom 20.05.2020

Aussetzung der Elternbeitragszahlung vom 30.03.2020 für Brandenburg

zu den kritischen Infrastrukturbereichen gehören Tätigkeiten 20.04.2020 

Allgemeinverfügung in der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 30.03.2020

In jeder Kindertagesstätte des Trägers wird eine Notbetreuung durchgeführt. In Brandenburg sind Eltern, deren Kinder die Notfallbetreuung nicht besuchen, von der Zahlung der Elternbeiträge beginnend ab April 2020 für die Dauer der Betriebsuntersagung (auf volle Monate aufgerundet) befreit.

Witajśo na bok Serbskego šulskego towaristwa z.t.

SŠT jo se w lěśe 1991 pó pśikłaźe Dańskego šulskego towaristwa załožyło.

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Bramborskej

SŠT zastupujo zajmy Serbow pśi dwójorěcnem pśedšulskem kubłanju w góletkownjach a źiśownjach ako teke pśi dwójo- a wěcejrěcnem kubłanju, kenž sega pśez zakładne a srjejźne šule a gymnazije až k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT jo cłonk Domowiny z.t., kšywowego Zwězka Łužyskich Serbow.

 

Nowosći

Nowa dolnoserbska web-strona

Dobry źeń lube pśijaśele serbskeje rěcy,

dokulaž njejo se planowana prezentacija corona-pandemije dla pśewjadła, dostanjośo źinsa pokazku z komentarom na prědny źěl internetowego boka www.dyrdakojstwo.de z materialijami za pósrědnjenje dolnoserbskeje rěcy.

To jo premjera raz hynac. Pšosym glědajśo do dodanka.

Wóstańśo strowe!

Pśijaznje strowi

Ludmila Budarjowa

pśedsedaŕka Serbskego šulskego towaristwa z.t.

Ludmila Budarjowa strowi

wabjenje cedlik do ruki

 

Mila Zachariasowa je wót 01.10.2019 fachowa wobradowaŕka za Witaj-wótkubłaŕki w Braniborskej.

Kontakt

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.