Nowosći

Naši nowi kandidaća za pšedsedarstwo

hlej tu na youtube

hlej tu jako pdf: Jenifer Dünnbierowa

                         Roman Grzyb

                         Alena Hiccyna

                         Beno Hoyer

                         Katharina Jurkowa

                         Kathleen Komolcyna

                         Jan Rjeda

                         Diana WowčerjowaPóstajenje dla korona

für Brandenburg

Póstajenje 02.11.2020

 

Witajśo na bok Serbskego šulskego towaristwa z.t.

SŠT jo se w lěśe 1991 pó pśikłaźe Dańskego šulskego towaristwa załožyło.

Pšistupće našemu towaristwu

přizjewjenski formular

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Bramborskej

SŠT zastupujo zajmy Serbow pśi dwójorěcnem pśedšulskem kubłanju w góletkownjach a źiśownjach ako teke pśi dwójo- a wěcejrěcnem kubłanju, kenž sega pśez zakładne a srjejźne šule a gymnazije až k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT jo cłonk Domowiny z.t., kšywowego Zwězka Łužyskich Serbow.

 

Nowosći

Wupisanje źěłowego městna

Nowa dolnoserbska web-strona

Dobry źeń lube pśijaśele serbskeje rěcy,

dokulaž njejo se planowana prezentacija corona-pandemije dla pśewjadła, dostanjośo źinsa pokazku z komentarom na prědny źěl internetowego boka www.dyrdakojstwo.de z materialijami za pósrědnjenje dolnoserbskeje rěcy.

To jo premjera raz hynac. Pšosym glědajśo do dodanka.

Wóstańśo strowe!

Pśijaznje strowi

Ludmila Budarjowa

pśedsedaŕka Serbskego šulskego towaristwa z.t.

Ludmila Budarjowa strowi

wabjenje cedlik do ruki

link na hornjoserbsku wersiju

 

Fachowa wobradowaŕka

Mila Zachariasowa je wót 01.10.2019 fachowa wobradowaŕka za Witaj-wótkubłaŕki w Braniborskej.

Kontakt

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.