Aktualnosće – Aktualnosći – Aktuelles 


>>   27.06.2024 | 
Přeprošenje:


>>   18.06.2024 | 
Dalši prózdninski poskitk w LIPJE:


>>   31.05.2024 | 
Wupisanje dźěłowych městnow:

Aktualne wupisanja w SŠT

Serbske šulske towarstwo z.t. pyta hnydom resp. wot 01.09.2024 za Serbsku pěstowarnju Ralbicy dalšeho nawodu (m/d/ž). 

Dale pytamy ručež móžno zajimowanych a hibićiwych sobudźěłaćerjow za zestajenje serbskich pućowanskich turow. Dalše informacije k wupisanjam namakaće tu na našej webstronje pod wupisanja.

 

>>   24.05.2024 | Wupisanje dźěłoweho městna:

Wupisanje jako pdf

 

>>   07.05.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf

 

>>   18.04.2024 | Přinošk w Serbskim rozhłosu

Pěstowarnja Němcy wojuje wo dźěći

Link k přinoškej:
https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2617094.html

 

>>   18.04.2024 | Olympiada serbšćiny – skupinske dźěło:

Tema lětušeje Olympiady serbšćiny běše „Woheń”. W zhromadnym nadawku wšěch třoch skupin su měli šulerjo z pomocu tekstow a materialijow prezentaciju k tutej temje spřihotować. Tu widźiće jednotliwe wudźěłki wšěch skupinow.

 

>>   12.04.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf

Dundak na olympiadźe serbšćiny

link k přinoškej Serbskeho rozhłosa

 

>>   10.04.2024 | Olympiada serbskeje rěče we Wodowych Hendrichecach

56. centralna olympiada serbskeje rěče bu dźensa we Wodowych Hendrichecach zahajena. Hač do pjatka chce tam 63 šulerjow a šulerkow šěstych lětnikow ze šulow w Hornjej a 28 z Delneje Łužicy swoje dokonjanosće w serbskej rěči při spjelnjenju pisomnych a ertnych nadawkow dopokazać. SŠT je nošer tutoho zarjadowanja.

 

>>   09.04.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf

 

>>   08.04.2024 | Na konferency w Finskej

Kubłanska referentka Domowiny Katrin Suchec-Dźisławkowa a jednaćel Serbskeho šulskeho towarstwa Andreas­ Ošika přebywataj wot 8. do 11.04.2024 w Helsinkach. Tam wobdźělitaj so na zetkanju kubłanskeje skupiny FUEN. Mjez druhim rozestajataj so z kubłanskim systemom­ šwedskeje mjeńšiny w Finskej.

 

>>   05.04.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf


>>   03.04.2024 | Powěsć Serbskeho rozhłosa 

Serbski koparski camp SŠT

Njebjelčicy/Ralbicy/Chrósćicy: 32 dźěći wobdźěli so wot dźensnišeje srjedy na prěnim serbskim koparskim campje na třoch městnach - w Njebjelčicach, Ralbicach a Chrósćicach. Serbske šulske towarstwo z.t. (SŠT) koparski camp w kooperaciji z dalšimi akterami organizuje. Młodych sportowcow je trenar Tadej Cyž zhromadnje ze zamołwitymi sportowych towarstwow po jich wukonach w kopańcy nominował. Při tym bě tež wažne, kajke nastajenje maja dźěći k prawidłam fairnosće w sporće.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2604074.html

 

>>   03.04.2024 | Powěsć Serbskeho rozhłosa 

Premjera za koparski dorost

Prěni raz wotměje so lětsa spočatk apryla serbski koparski camp. Na nim so 32 dźěći w starobje dźewjeć do dwanaće lět wobdźěli. Młodych sportowcow je trenar Tadej Cyž zhromadnje ze zamołwitymi sportowych towarstwow po jich wukonach w kopańcy nominował. Camp wuhotuje so na třoch městnach: w Njebjelčicach, Ralbicach a w Chrósćicach. Serbske šulske towarstwo koparski camp w kooperaciji z dalšimi akterami organizuje. Koparski camp bě loni mjez mytowanymi namjetami wubědźowanja idejow "Rěč zwjazuje" Załožby za serbski lud.

 

>>   27.03.2024 |  Beitrag in der deutschen Ausgabe der Serbske Nowiny:


Přinošk jako pdf

 

>>   25.03.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

>>   20.03.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf


>>   19.03.2024 | Posktik w LIPJE:

Plakat jako pdf

 

>>   14.03.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf


>>   01.03.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf

 

>>   20.02.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf

 

>>   05.02.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako pdf


>>   30.01.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

 

Přinošk jako pdf


>>   29.01.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach:


>>   26.01.2024 | Přinošk w Serbskich Nowinach: