Wobłuki źěłabnosći

Serbske šulske towaristwo z.t. jo:

  • nosaŕ serbskich a Witaj-źiśownjow, nowa web-strona SŠT www.dyrdomdej.de
  • partnaŕ za wše kubłańske nastupnosći Serbow w Sakskej a Bramborskej
  • fachowy gremium a partnaŕ pśi jadnanjach z ministarstwami a tak rozsudnje zapśěgnjony do wuźěłanja kazniskich ramikow za pśedšulske, šulske a uniwersitne kubłanje a wótkubłanje
  • cłonk źěłowych kupkow a politiskich gremiumow w Sakskej a Bramborskej
  • wudawaŕ starjejšynych listow, źěłowych materialijow a wuknjeńskeje software nowa web-strona SŠT www.dyrdomdej.de
  • wugótowaŕ zmakanjow, konferencow, familijowych swěźenjow atd.
  • nosaŕ projektow: olympiady serbskeje rěcy, wuběźowanja w serbskej rěcy, rěcne prozninske lěgwa
  • pósrědnik FSJ-městnow a praktikumow
  • póraźowaŕ pśi BELL-źěłach, diplomowych, bachelorowych a masterowych wótzamknjenjach, disertacijach atd.
  • pósrědnik referentow pó pótrjebje
-
Serbske šulske towaristwo z.t.