Sedło

Serbske šulske towaristwo z.t.
Póstowe město 2
02625 Budyšyn

vorstand@sorbischer-schulverein.de
info@sorbischer-schulverein.de
tel.: 03591 550216
faks: 03591 550220

Pśedsedaŕstwo Serbskego šulskego towaristwa

Katharina Jurkowa z Hórkow jo pśedsedaŕka Serbskego šulskego towaristwa. Wona naslědujo Ludmilu Budarjowu, kótaraž pó 30 lětach ako pśederaŕka wěcej njejo kandiděrowała. Dalej su do pśedsedaŕstwa Serbskego šulskego towaristwa wuzwólili dweju zastupujuceju pśedsedarjowu, stej Beno Hojer (referent w Sakskem ministarstwje za kultus) a Jennifer Dünnbierowa (wucabnica na Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu).

Dalšne wuzwólone cłonki pśedsedaŕstwa SŠT su z Górneje Łužyce Alena Hiccyna (wucabnica na Serbskem gymnaziju Budyšyn), Diana Wowčerjowa (wucabnica na Serbskej wušej šuli Radwor), Jan Rjeda (wucabnik na Serbskej wušej šuli Ralbicy) ako teke Roman Grzyb (wucabnik na Serbskem gymnaziju Budyšyn). Z Dolneje Łužyce su Kathleen Komolcynu (diplomowa zawodowa góspodaŕka) wuzwólili do pśedsedaŕstwa.

Pśedsedaŕka Katharina Jurkowa ma tśi źiśi a źěła głownoamtski ako regionalna powědaŕka Domowiny za teritorium župy Kamjeńc. 

SŠT ako kubłańske towaristwo jo mjazy drugim nosaŕ serbskich a Witaj-źiśownjow, partnaŕ za wšykne kubłańske nastupnosći Serbow w Sakskej a Bramborskej a cłonk źěłowych kupkow a politiskich gremiumow we wobyma zwězkowyma krajoma.

Naše pśedsedaŕstwo

hlej tu na youtube

hlej tu jako pdf: Jennifer Dünnbierowa

                         Roman Grzyb

                         Alena Hiccyna

                         Beno Hojer

                         Katharina Jurkowa

                         Kathleen Komolcyna

                         Jan Rjeda

                         Diana Wowčerjowa

Kontakt

vorstand-ssv@sorben.com

info@sorbischer-schulverein.de

tel.: 03591 550216

faks: 03591 550220

Pšistupće našemu towaristwu

přizjewjenski formular

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Bramborskej

SŠT zastupujo zajmy Serbow pśi dwójorěcnem pśedšulskem kubłanju w góletkownjach a źiśownjach ako teke pśi dwójo- a wěcejrěcnem kubłanju, kenž sega pśez zakładne a srjejźne šule a gymnazije až k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT jo cłonk Domowiny z.t., kšywowego Zwězka Łužyskich Serbow.

-
Serbske šulske towaristwo z.t.