Witajće na strony Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.

Serbske šulske towarstwo (SŠT) bu w lěće 1991 po přikładźe Danskeho šulskeho towarstwa w Němskej załožene.

Přistupće našemu towarstwu

přizjewjenski formular tu

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Braniborskej

SŠT zastupuje zajimy Serbow při dwurěčnym předšulskim kubłanju w žłobikach a pěstowarnjach kaž tež při dwu- a wjacerěčnym kubłanju, kiž saha přez zakładne a srjedźne šule a gymnazije hač k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT je čłon Domowiny z.t., třěšneho Zwjazka Łužiskich Serbow.

Aktualne poskitki swójbneho kubłanja

Kubłanske srjedźišćo LIPA z.t. w Smjerdźacej: 

aktualne poskitki hlej tu
– W prózdninach do Smjerdźacej (flyer)

 

Dalše nowostki

  • Terminy 2022

rěčne prózdninske lěhwo wot 17.07.-24.07.2022 (Zakopane)
rěčne prózdninske lěhwo wot 23.07.-01.08.2022 (Wodowe Hendrichecy)

Lěćny dowol, hodowny dowol a zawrjene dny w pěstowarnjach w lěće 2022

  • Prózdninske dźěło w kubłanišćach SŠT z.t.

Serbske šulske towarstwo poskići młodostnym wot 15 lět, kotřiž maja 
zajim na dźěle jako kubłarka / kubłar, prózdninske dźěło w swojich 
kubłanišćach w Hornjej a Delnjej Łužicy. 
 
Zajimcy njech so prošu z krótkim požadanjom pod  
info@sorbischer-schulverein.de přizjewja.  

Serbske šulske towarstwo poskići młodostnym wot 15 lět, kotřiž maja zajim na dźěle jako kubłarka / kubłar, prózdninske dźěło w swojich kubłanišćach w Hornjej a Delnjej Łužicy.

Zajimcy njech so prošu z krótkim požadanjom pod info@sorbischer-schulverein.de přizjewja.  

www.dyrdomdej.de / www.dyrdakojstwo.de

 

Maće doma čas, wšě nadawki su spjelnjene, knihi runje njewabja, dźěći maja wostudu - pohladajće tola raz na našu internetnu stronu www.dyrdomdej.de! Tež delnjoserbsku wersiju mamy - www.dyrdakojstwo.de!

 

 

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t