Witajće na strony Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.

Serbske šulske towarstwo (SŠT) bu w lěće 1991 po přikładźe Danskeho šulskeho towarstwa w Němskej załožene.

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Braniborskej

SŠT zastupuje zajimy Serbow při dwurěčnym předšulskim kubłanju w žłobikach a pěstowarnjach kaž tež při dwu- a wjacerěčnym kubłanju, kiž saha přez zakładne a srjedźne šule a gymnazije hač k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT je čłon Domowiny z.t., třěšneho Zwjazka Łužiskich Serbow.

 

Nowostki

Witaj-pěstowarnja „Mato Rizo“ počesći so z mytom "Mina Witkojc"

Społnomócnjena za naležnosće Serbow w Braniborskej, statna sekretarka za kulturu a wědomosć Ulrike Gutheil, přepoda myto sobotu, 24. nowembra, 14:30 hodź. w zakładnej a wyšej šuli „Mina Witkojc“ w Bórkowach (wokrjes Sprjewja-Nysa). Myto spožči kraj Braniborska k prěnjemu razej. Hlej link: https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=886460

Nowa web-strona SŠT www.dyrdomdej.de

Nasćěnowa karta "Připóznaty sydlenski rum Serbow w Němskej"

brošura "20 lět Witaj"

wideja na youtube

 

 


 

Swójbny swjedźeń 10.06.2018 w Hórkach

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t