Wukazy koronakrizy nastupajo

za Saksku

wukaz 23.06.2020

wukaz 04.06.2020

formular za podpismo starši junij 2020

pismo sakskeho kultusoweho ministra Piwarza 08.05.2020 

koncept k wotewrjenju pěstowarnjow přiłoha 1 za 18.05.2020 

formular za podpismo starši za 18.05.2020 

informacija k nošenju škita za nós a hubu

wobchadźenje z pozitiwnymi padami a kontaktnymi wosobami  

wukaz 04.05.2020

wukaz 04.05.2020 přiłoha 1

wukaz 04.05.2020 přiłoha 2

płaćenje staršiskich přinoškow za nuzowe zastaranje wot 20.04.2020

wusadźenje płaćenja staršiskich přinoškow

wukaz 17.04.2020

wukaz 17.04.2020 přiłoha 1

wukaz 17.04.2020 přiłoha 2

 

W kóždej pěstowarni nošerja je nuzowe dohladowanje dźěći zaručene. Starši, kotrež wotpowědny formular dźěłodawarja předpołoža, smědźa dohladowanje za swoje dźěći wužiwać. Tež woni njetrjebaja staršiske přinoški za dobu powšitkowneho wukaza płaćić.

 

Witajće na strony Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.

Serbske šulske towarstwo (SŠT) bu w lěće 1991 po přikładźe Danskeho šulskeho towarstwa w Němskej załožene.

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Braniborskej

SŠT zastupuje zajimy Serbow při dwurěčnym předšulskim kubłanju w žłobikach a pěstowarnjach kaž tež při dwu- a wjacerěčnym kubłanju, kiž saha přez zakładne a srjedźne šule a gymnazije hač k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT je čłon Domowiny z.t., třěšneho Zwjazka Łužiskich Serbow.

 

Nowostki

  • nowa delnjoserbska web-strona

Dobry źeń lube pśijaśele serbskeje rěcy,

dokulaž njejo se planowana prezentacija corona-pandemije dla pśewjadła, dostanjośo źinsa pokazku z komentarom na prědny źěl internetowego boka www.dyrdakojstwo.de z materialijami za pósrědnjenje dolnoserbskeje rěcy.

To jo premjera raz hynac. Pšosym glědajśo do dodanka.

Wóstańśo strowe! Pśijaznje strowi Ludmila Budarjowa, pśedsedaŕka Serbskego šulskego towaristwa z.t.                                                   

wosobinski postrow Ludmile Budarjoweje awdijo

wabjenske łopjeno

 

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t