Horiće so za serbskorěčne kubłanje
a spomóžne wuwiće našich dźěći?

 

Tak pytamy Was ručež móžno jako

kubłarja (m/ž/d).

 

Serbske šulske towarstwo z.t. poskića dwě atraktiwnej dźěłowej městnje, na kotrymajž zwjazujeće zahoritosć za serbsku rěč a kulturu z inowatiwnym pedagogiskim jednanjom.

 

My skićimy:

 • serbskorěčne dźěłowe městno, na kotrymž so serbska kultura a nałožki we wšědnym dnju pěstuja
 • atraktiwne móžnosće rěčneho a pedagogiskeho dalekubłanja
 • přećelny a wotewrjeny dźěłowy wobswět, wusměrjeny na zhromadne wuknjenje a spěchowanje wosobinskeho wuwića pola dźěći a přistajenych
 • fachowy nawod a podpěra powołanskich nowačkow přez naš wosebiće wukubłany personal
 • prawidłowne personalne rozmołwy k zawěsćenju wosobinskeje spokojnosće

Waše kwalifikacije:

 • statnje připóznaty/a kubłar/ka abo přirunajomne pedagogiske wukubłanje
 • wobknježenje serbskeje rěče w maćernorěčnej kwaliće
 • zwólniwosć so prawidłownje na fachowym, rěčnym a kulturnym polu dale kubłać
 • nazhonjenje abo přidatna kwalifikacija na polu rěčneje imersije je wosebje witana

Waše sylnosće:

 • samostatne a spušćomne wašnje dźěłanja
 • wosobinska wurunanosć a kmanosć k zamołwitemu jednanju
 • přećelnosć, sprawnosć a kmanosć sobuzačuwanja
 • kmanosć k spontanemu a situaciji přiměrjenemu jednanju
 • kooperatiwne wašnje dźěłanja a zwólniwosć k mjezsobnej podpěrje

Waše nadawki a zamołwitosće:

 • hladanje, kubłanje a kreatiwna zabawa dźěći
 • serbsko-rěčne wukmanjenje po Witaj-koncepciji a přihot dźěći na serbsko-rěčne kubłanje w šuli
 • spěchowanje kognitiwneho a emocionalneho wuwića kóždeho dźěsća
 • praktiske přesadźenje pedagogiskeho koncepta pěstowarnje
 • aktiwny přihot dnjoweho wotběha a swjedźenjow w běhu lěta (na př.: ptači kwas, jutry, mejemjetanje, domchowanka)

 

Wjeselimy so na Waše dospołne a wobšěrne požadanje hač do 15.09.2021 z podaćom termina móžneho spočatka dźěławosće.

 

Požadanje pósćelće prošu na:

Serbske šulske towarstwo z.t.
Andreas Ošika
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

abo přez mejlku na: a.oschika@sorbischer-schulverein.de

Při dalšich prašenjach radlubje zazwońće pod tel. 03591/550-215.

 

Přidružće so našemu wotewrjenemu, angažowanemu a starobnje měšanemu kolegijej!

 

Wjeselimy so na Was!

-
Serbske šulske towarstwo z.t