Darowanska akcija 

>>> k darowanskemu formularej <<<


„Nic wšědnje wulki skutk, ale něšto dobre w prawym času“

Darowanska akcija 2024
„Nowa krosnowanska připrawa za našu nowu Ralbičan pěstowarnju“

Za lěto 2024 smy w zhromadnym dźěle z nalutowarnju za Socialne hospodarstwo
darowansku akciju startowali.

Zaměr projekta:

Nowotwar pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“ w Ralbicach je so zahajił. W nowych rumnosćach chcemy našim dźěćom přidatnje - wot wjedra njewotwisnje – dalšu šansu na wuwiće jich motoriskich kmanosćow poskićić. Při zwoprawdźenju projekta pak smy na pjenježnu podpěru pokazani. Planowana krosnowanska připrawa skići dźěćom móžnosć, so při zaběrje pohibować. Hra njepodpěruje jenož swójske motoriske wuwiće dźěći ale spěchuje tež zwjazanosć mjez dźěćimi w zhromadnej hrě. Zo bychmy to zmóžnić móhli, trjebamy pjenježnu pomoc. Hižo Waš mały přinošk móže nas wulki krok dale přinjesć.

planowana krosnowanska připrawa Timber wot HABA Pro:

Naše darowanske konto:
IBAN: DE84 3702 0500 0020 0837 31
BIC: BFSWDE33XXX
Zaměr wužiwanja: „Spende Kita Ralbitz“

abo direktnje přez DAROWANSKI FORMULAR banki za socialne hospodarstwo

Rady Wam jako towarstwo darowansku kwitowanku wustajimy.

Waše prašenja móžeće nam rady z mejlku na info@sorbischer-schulverein.de sposrědkować abo zazwońće na tel. 03591 550 216.

Wjeselimy so přez Wašu podpěru.

Darowanska akcija
-
Serbske šulske towarstwo z.t