Kontakt k našemu towarstwu

Zarjad

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.: 03591 550 216
faks: 03591 550 220
info@sorbischer-schulverein.de

Andreas Ošika
jednaćel 
tel.: 03591 550 215
a.oschika@sorbischer-schulverein.de

Marlis Młynkowa
koordinatorka 
tel.: 03591 550 216
m.mueller@sorbischer-schulverein.de

Franciska Včelichowa
knihiwjednica 
tel.: 03591 550 218
f.vcelich@sorbischer-schulverein.de

Matthias Hadank
knihiwjednik 
tel.: 03591 550 214
m.hadank@sorbischer-schulverein.de

Monika Deleńkowa
wěcywobdźěłarka 
tel.: 03591 550 209
m.delenk@sorbischer-schulverein.de

Jadwiga Hermanowa
zjawnostne dźěło, marketing & IT 
tel.: 03591 550 221
j.herrmann@sorbischer-schulverein.de

Hanka Šěnec
rěčne projekty
tel.: 03591 550 223
h.schoen@sorbischer-schulverein.de

Jana Šusterowa
fachowa porada 
mobil: 01520 / 87 893 69
fachberatung@sorbischer-schulverein.de
j.schuster@sorbischer-schulverein.de

Projektowa towaršnosć LUCIJA 

Projektowa towaršnosć ŁUŽIJA
powšitkownowužitna tzwr

powšitkownowužitna tzwr

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

www.lucija.de
info@lucija.de

Michał Cyž
medijowy pedagoga / koordinator
mobil: 0173 / 56 420 63
michalcyz@lucija.de

Michelle Mikławškec
social media operatorka
mobil: 01520 / 87 83 147
m.mikwauschk@sorbischer-schulverein.de

Božena Braumanowa
mentorka za serbsku rěč 
bozenabraumanowa@lucija.de

Serbske kubłanske srjedźišćo LIPA z.t.

www.lipa-ev.de

Radlubinowa 23
01920 Ralbicy-Róžant

tel.: 035796 94 19 75 
lipa@sorbischer-schulverein.de

Michaela Rabowa
swójbne kubłanje
mobil: 0172 / 78 119 59
m.raab@sorbischer-schulverein.de

Čestnohamtscy zastupjerjo

Naši čestnohamscy zastupjerjo steja Wam za prašenja rady k dispoziciji:

Katharina Jurkowa 
předsydka
vorstand@sorbischer-schulverein.de

 

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t