Aktualki

Lěćny dowol, hodowny dowol a zawrjene dny w pěstowarnjach w lěće 2023

přehlad dowola w jednotlich pěstowarnjach 

Pěstowarnje

Pěstowarnje Serbskeho šulskeho towarstwa wudospołnjeja a podpěraja swójbne kubłanje. Towarstwo stara so wo dźěći w žłobikach, pěstowarnjach a šulskich hortach. Wosebity cil  pěstowarnjow je, dźěćom hižo w zažnej starobje serbsku rěč posrědkować a tak zažnu dwurěčnosć docpěć. SŠT njeje jenož modelowy projekt Witaj wuwiło, ale realizuje jón tež w swojich sydom pěstowarnjach Hornjeje a Delnjeje Łužicy, kiž je jako swobodny nošer přewzało. Porno měrcej 1989 rozrosće ličba wot spočatnje 12 na dźensa něhdźe 610 dźěći, kiž z pomocu dospołneje imersije serbsku rěč wuknu.

Wědomostny přewod

Při empiriskim přepytowanju Serbskeho Instituta w lětach mjez 2004 a 2008 so při prěnim tesće 3- do 4-lětnych probandow zwěsći, zo běchu spočatnje při zrozumjenju sadow, wosebje pak při dekoděrowanju semantiskich relacijow, relewantne rozdźěle w serbskej a němskej rěči. Ale hižo při třećim tesće lěto pozdźišo so při dalšim přepytowanju enormny přirost rěčneje kompetency w serbskej kaž tež němskej rěči zwěsći. Spěšne wuwiće homogenity jednotliwych skupin dopokazuje efektiwitu nałožowaneje metody dospołneje imersije.

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t