Witaj-kupki

Witaj-kupki nałožuju parcielnu imersiju:

  • Jano w někotarych kupkach źiśownje wuknu źiśi serbski.
  • Jano někotare wótkubłarki wobkněžyju serbsku rěc.
  • Witaj-kupki maju wšakorakich nosarjow. 
  • W Sakskej a Bramborskej jo nastało pó lěśe 1999 28 Witaj-kupkow z někak 420 źiśimi w 20 nimskich źiśownjach.

SŠT njeje nosar źiśownjow z Witaj-kupkami.

-
Serbske šulske towaristwo z.t.