Witaj-źiśownje

W toś tych źiśownjach se pósrědnja serbšćina jano pśez dopołnu imersiju. Ceły źeń wótkubłarki z wšyknymi źiśimi nałožuju w slědujucych źiśownjach:

  • Němcy (Sakska)
  • Malešecy (Sakska)
  • Chóśebuz-Žylow (Bramborska)
  • Chóśebuz-srjejź (Bramborska)

Witaj-źiśownje nałožuju dopołnu imersiju:

  • Wšykne źiśi wuknu serbsku rěc, wobchadna rěc jo serbska.
  • Wšykne wótkubłarki wobkněžyju serbsku rěc w maminorěcnej kwaliśe a se stawnje dalej kubłaju.
  • Serbske a Witaj-źiśownje su w nosarstwje SŠT, dogromady 520 źiśi we 7 źiśownjach.

Wětšyna starjejšych, kótarychž źiśi pomjenjone źiśownje woglědaju, njerozmějo a njepowěda serbski.

-
Serbske šulske towaristwo z.t.