Dalejkubłanje

Wšakorake rěcne a fachowe dalejkubłanja za wjednice a wótkubłarki se pśewjedu  pšawidłownje w serbskej rěcy. To se stanjo w:

  • kooperaciji mjazy SŠT z.t. a Lipa z.t.
  • kooperaciji z ABC w Chóśebuzu
  • kooperaciji ze Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu
  • kooperaciji z Rěcnym centrumom WITAJ

Samorozmějucy wužywaju wótkubłarki teke pórucenja młoźinskich amtow a dalše móžnosći dalejkubłanja.

Na kuždolětnych głownych zgromaźinach Serbskego šulskego towaristwa se analyzěruju aktualne problemy serbskego šulstwa. Teke specifiske dalejkubłańske temy se pórucyju.

Fachowa konferenca "Dyrbimy rěčeć"

w zgromadnem źěle mjazy Serbskim šulskim towaristwom z.t. a Domowiny z.t. zarědowanje za starjejšych, wótkubłarjow, wjednistwa a nosarjow


konferenca 2023
stwórtk, dnja 28.09.2023, wót z. 09.00 do z. 15.00 w Serbskem muzeju w Budyšynje
wšykne dalšne informacije k tomu namakajośo how (link na taskcard)

konferenca 2022
stwórtk, dnja 13.10.2022, z 09:00 do z. 15:00. kubłanišćo Swj. Bena w Smochćicach
link na zarědowanje 2022 (taskcard)

 

Fachowa konferenca "Dimensija participacije"

28.09.2019 w Serbskem domje w Budyšynje

referenta: Stefan Anders-Krummnacker (dipl. powołański pedagoga)

                 Susann Seyfarth (dipl. socialna pedagogowka)

-
Serbske šulske towaristwo z.t.