Dalejkubłanje

Fachowa konferenca 2019 "Dimensija participacije"

28.09.2019 w Serbskem domje w Budyšynje

referenta: Stefan Anders-Krummnacker (dipl. powołański pedagoga)

                 Susann Seyfarth (dipl. socialna pedagogowka)

 

 

Wšakorake rěcne a fachowe dalejkubłanja za wjednice a wótkubłarki se pśewjedu  pšawidłownje w serbskej rěcy. To se stanjo w:

  • kooperaciji mjazy SŠT z.t. a Lipa z.t.
  • kooperaciji z ABC w Chóśebuzu
  • kooperaciji ze Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu
  • kooperaciji z Rěcnym centrumom WITAJ

Samorozmějucy wužywaju wótkubłarki teke pórucenja młoźinskich amtow a dalše móžnosći dalejkubłanja.

Na kuždolětnych głownych zgromaźinach Serbskego šulskego towaristwa se analyzěruju aktualne problemy serbskego šulstwa. Teke specifiske dalejkubłańske temy se pórucyju.

W lěśe 2008 jo se pśewjadła mjazynarodna wědomnostna fachowa konferenca SŠT na temu: “Witaj a 2plus – wupominanje za pśichod” z někak 270 wobźělnikami (link: brošura Witaj a 2plus). Śěžyšća konference su byli:

  • modelowy projekt Witaj
  • metoda imersije
  • bilingualna wucba
  • koncept 2plus
  • spěchowanje walizišćiny w familijach
  • móžnosći wusokošulskego kubłanja w konteksće z rěcu narodneje mjeńšyny (na pśikłaźe frizišćiny)

Naše dwójorěcne starjejšyne listy informěruju wó kubłańskopolitiski relewantnych temach.

Předsedarka Ludmila Budarjowa na konferency w Taiwanje

 

International Conference on Revitalization of the Hakka Language and Minority Languages

 

從小開始的雙語教育 Being Bilingual from Childhood
講者Presenter:Ludmila Budar 索勃學校協會 主席 Ludmila Budar Vorsitzende von Sorbischer Schulverein / Chairwoman of Sorbian School Association

program konferency hlej: http://rhml.clickforce.com.tw/

artikel w Nowem Casniku

 

 

Wopyt w Serbskem muzeju w Budyšynje 15. nowembra 2018

Das Sorbische Museum zeigt seit Anfang November seine neue Ausstellung: Stary lud - ze žywjenja Łužycanarjow a Milcanarjow. Alle Teams unserer Kindertagesstätten folgten der Einladung des SSV, sich diese Ausstellung unter dem Gesichtspunkt der Nutzung für die Kinder anzuschauen. Kuratorin Andrea Paulik und Museumspädagogin Monika Oschika führten fachkundig, einladend und für die Austellung interessierend unsere Erziehergruppen durch die Räume. Dabei machten sie auf besondere Beschäftigungen aufmerksam und erläuterten verschiedene Möglichkeiten des Aktivwerdens für Kinder. Auch die Führung durch die ständige Ausstellung und durch das Kindermuseum eröffnete neue Ideen für Projekte mit Vorschul- und Hortkindern.

Fachowa konferenca 2018 "Co trjebaju źiśi źinsa a w lěśe 2025, aby fit za žywjenje byli a co trjebaju pedagogi źinsa a w lěśe 2025, aby wupominanja zwónoźeli?!"

22.09.2018 w Serbskem domje w Budyšynje

referenta: Stefan Anders-Krummnacker (dipl. powołański pedagoga)

                 Susann Seyfarth (dipl. socialna pedagogowka)

W slědnych lětach su wupominanja na wótkubłaŕki a wótkubłarje pśiběrali. Južo wjele lět lažy fokus źěła na indiwidualnem spěchowanju góleśa. Wótkubłaŕki a wótkubłarje su se do nowych temow zaźěłaś dejali, su napominane swójo pedagogiske jadnanje a myslenje stawnje zwótnowotki pśespytowaś a na koncepciju kubłanišća wusměriś. W zachadnosći jo se južo na koncepcijach źěłało a toś te su se něnto w ramiku konference dalej pódłymili.

Dalejkubłanje z Malte Mienert w Budyšynje 2017

-
Serbske šulske towaristwo z.t.