Politiske źěło

SŠT jo fachowe towaristwo a statkujo póraźujucy pśi naźěłanju pśedłogow kazni w Sakskej a Bramborskej. Towaristwo jo wobźělone na realizěrowanju a pśesajźenju kaznjow a póstajenjow a kontrolěrujo jich doźaržanje.

Serbske šulske towaristwo źěła gromaźe z(e):

 • Sakskeju kubłańskeju agenturu
 • Sakskim kubłańskim institutom
 • Sakskim statnym ministarstwom za kultus
 • ABC Chóśebuz
 • Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu
 • Ministarstwom za kubłanje, młoźinu a sport
 • amtami licheje młoźinskeje pomocy
 • gmejnami w Sakskej a Bramborskej
 • městom Chóśebuz
 • serbskimi, serbsko-nimskimi a šulami ze serbskeju wucbu kaž teke serbskima gymnaziumoma
 • Institutom za sorabistiku w Lipsku
 • Serbskima institutoma w Budyšynje a Chóśebuzu
 • Rěcnym centrumom WITAJ w Budyšynje a Chóśebuzu
 • dalšymi serbskimi, nimskimi a mjazynarodnymi institucijami
 • KEG

Serbske šulske towaristwo jo z dalšnymi zastupnikami Serbow a statnych institucijow w Sakskej a Bramborskej mj.dr.

Cłonk w źěłowych kupkach a politiskich gremijach:

 • sobuźěło w krajnej kubłańskej raźe (§ 63 Sakskeje šulskeje kazni)
 • sobuźěło w Dolnoserbskej kubłańskej seśi
 • sobuźěło pśi rozsuźenjach wó zawjeźenju wucbnicow w Sakskej
 • sobuźěło w komisiji za wucbne plany w Sakskej
 • sobuźěło w Zwězkowem pśedsedarstwje Domowiny
 • sobuźěło w kuratoriumje za Myta Ćišinskego
 • pšawo wótegranjanja a sobustatkowanja pśi pówołanju šulskich wjednikow a jich zastupnikow (§ 41 Sakskeje šulskeje kazni)
-
Serbske šulske towaristwo z.t.