Źěło ze seniorami


Seniory maju swójski wuběrk SŠT. Śěžyšća jogo źěła su:

 • Kubłańske jězdy
  Kuždolětne kubłańske jězdy su wjelgin pšašane. Wobźělniki woglědaju historiske městna statkowanja serbskich wósobinow w tu- a wukraju.
 • Cełodnjowne jězdy
  Wóni słuźe pśedewšym zeznaśeju Górneje a Dolneje Łužyce.
 • Pósuźowanje wugbaśow
  wósebnje pśi wuběźowanjach serbskeje rěcy wósymych do źasetych lětnikow
 • Lektorske pśiźěła
  pśedewšym za wucbne a wuknjeńske materialije
 • Wucenje serbšćiny
  za starjejšych, kenž maju Witaj-źiśi resp. za wuknikow-wótnabocnikow koncepta 2plus (wukniki bźez znajobnosćow serbšćiny)

"Augsburg / Füssen a wokolina"

kubłańska jězda wót 12.05. až do 16.05.2024
(pśepšosenje a 
program)

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.