Źěło ze seniorami

Seniory maju swójski wuběrk SŠT. Śěžyšća jogo źěła su:

 • Kubłańske jězdy
  Kuždolětne kubłańske jězdy su wjelgin pšašane. Wobźělniki woglědaju historiske městna statkowanja serbskich wósobinow w tu- a wukraju. Jězd w lěśe 2010 jo na pśikład wjadł do Erfurta, Coburga a Bamberga.
 • Cełodnjowne jězdy
  Wóni słuźe pśedewšym zeznaśeju Górneje a Dolneje Łužyce.
 • Lektorske pśiźěła
  pśedewšym za wucbne a wuknjeńske materialije
 • Wucenje serbšćiny
  za starjejšych, kenž maju Witaj-źiśi resp. za wuknikow-wótnabocnikow koncepta 2plus (wukniki bźez znajobnosćow serbšćiny)
-
Serbske šulske towaristwo z.t.