Prozninske rěcne lěgwo

Cel: Prozninske rěcne lěgwo słužy k rozšyrjenju serbskorěcnych znajobnosćow a k wódychanju. Wukniki z Górneje a Dolneje Łužyce se pśi zaběrje we wólnem casu lěpjej mjazy sobu zeznaju. Pśiduce serbske wótkubłarje a studenty gromaźe prědne nazgónjenja pśi źěle ze serbskimi a serbsku rěc wuknjecymi wuknikami.

Wobźělniki: wuknice a wukniki w starstwje wót 9 do 14 lět ze Sakskeje a Bramborskeje

Wótběg: wódychanje pśi sportowanju, graśach, drogowanjach (teke w nocy), kulturnych zarědowanjach atd.

  • rozpšawy wuknikow w serbskich medijach (z pódpěru wótkubłarjow)
  • indiwidualne kreatiwne twórjenje

Městno: Wódowe Hendrichecy

Termin: 07.08.-16.08.2020

Pśizjawjeński formular: tu

Nosaŕ projekta: Serbske šulske towaristwo z.t.

Spěchowanje: Załožba za serbski lud (późělnje)

Organizěrowanje: Serbske šulske towaristwo z.t.

-
Serbske šulske towaristwo z.t.