Serbska pěstowarnja „Dr. Jurij Młynk“ Ralbicy

Pěstowarnja Ralbicy je zarjadnišćo, kotrež kubłanje we swójbje wudospołnja. Dźěći so w našim zarjadnišću wot 1. žiwjenskeho lěta w žłobiku w Smjerdźacej hladaja. Dale wobsteja tři wobłuki starobnje měšanych dźěći w pěstowarni w Ralbicach. A naši najstarši přińdu po šuli ze zakładneje šule do horta w Ralbicach.

 

wjednica: Jadwiga Nukowa

naměstnik: Rene Bětnar

přijimanje wot prěnjeho žiwjenskeho lěta

wotewrjenske časy: wot póndźele do pjatka 6.00 - 16.30 hodź

wotewrjenski čas w času lockdowna a we wobmjezowanym času korona pandemije: 6.30  - 15.30 hodź.

Aktualki

Postajenja wot 15.02.2021

 

Přejemy wšitkim dźěćom doma wjesoły a słódki ptačokwasny dźeń. 

    -
    Zymskej spěwaj za słuchanje a spěwanje:Fifafifa, fifola (tekst a awdijo); Pójće dźěći (tekst a awdijo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t