Serbska pěstowarnja „Dr. Jurij Młynk“ Ralbicy

Pěstowarnja Ralbicy je zarjadnišćo, kotrež kubłanje we swójbje wudospołnja. Dźěći so w našim zarjadnišću wot 1. žiwjenskeho lěta w žłobiku w Smjerdźacej hladaja. Dale wobsteja tři wobłuki starobnje měšanych dźěći w pěstowarni w Ralbicach. A naši najstarši přińdu po šuli ze zakładneje šule do horta w Ralbicach.

přijimanje wot prěnjeho žiwjenskeho lěta

wotewrjenske časy:
wot póndźele do pjatka 6.30 - 16.30 hodź

wjednica: Jadwiga Nukowa
zastupnica: Liliana Rachelic

Pěstowarnja

Nawjes 5
01920 Ralbicy
tel:  035796 95754
mejl: kita.ralbitz@sorbischer-schulverein.de

kapacita: 101

Žłobik

wotnožka w Smjerdźacej

Radlubinowa 23
01920 Smjerdźaca
tel: 035796 944 300
mejl: krippe.ralbitz@sorbischer-schulverein.de

kapacita: 36 žłobik

Hort

wotnožka w delnim poschodźe wyšeje šule Ralbicy

Trupinska 1
01920 Ralbicy
tel: 035796 889720
mejl: hort.ralbitz@sorbischer-schulverein.de

kapacita: 110

 

Zawrjenske časy 2023
Hlej tu

Zawrjenske časy 2023/24

Hlej tu

 

 

 

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t