Serbska pěstowarnja „Dźěćacy raj“ Wotrow


přijimanje wot prěnjeho žiwjenskeho lěta

Hrodźišćowa 27
01920 Wotrow

tel./faks: 035796 / 96406
mejl: kita.ostro@sorbischer-schulverein.de

wjednica: Hańžka Nawcyna

wotewrjenske časy:
wot póndźele do pjatka 6.30 - 16.15 hodź

kapacita: 20 žłobik, 30 pěstowarnja

Lěćny dowol, hodowny dowol a zawrjene dny w pěstowarnjach w lěće 2023/2024

přehlad dowola w jednotlich pěstowarnjach 

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t