Serbska pěstowarnja „Chróšćan kołć“ Chrósćicy

Pěstowarnja Chrósćicy je zarjadnišćo, kotrež kubłanje w swójbje wudospołnja. Dźěći so w našim zarjadnišću wot 1. žiwjenskeho lěta w žłobiku w dwěmaj skupinomaj hladaja. Tohorunja mamy dwě dnjowej maćeri zwonka rumnosćow pěstowarnje za dohladowanje najmłódšich dźěći. Dale wobsteja tři wobłuki starobnje měšanych dźěći w pěstowarni. A naši najstarši přińdu po šuli ze zakładneje šule do horta.

přijimanje wot prěnjeho žiwjenskeho lěta

wotewrjenske časy:
wot póndźele do pjatka 6.30 – 16.30 hodź.

wjednica: Kerstin Šołćina
zastupjerka: Daniela Ćemjerowa

Pěstowarnja

Hornikowa 36
01920 Chrósćicy

tel./faks: 035796 96655
mejl: kita.crostwitz@sorbischer-schulverein.de

kapacita: 62 městnow
(wot toho 1 dźěćo ze zbrašenjom)

Žłobik a dnjowa mać

žłobik:
Hornikowa 36
01920 Chrósćicy 

kapacita: 28 městnow

dnjowa mać – wotnožka: 
Zejlerjowa 2
01920 Chrósćicy

tel.: 035796 804017
mejl: tagesmutter.crostwitz@sorbischer-schulverein.de

kapacita: 5 městnow

Hort

wotnožka: 
Hornikowa 34
01920 Chrósćicy

tel.: 035796 88764
mejl: hort.crostwitz@sorbischer-schulverein.de

kapacita: 80 městnow

Zawrjenske časy 2024

Hlej tu

-
Serbske šulske towarstwo z.t