Witaj – pěstowarnja „Pumpot“ Němcy

Při spušćadle 17
Němcy
02977 Wojerecy

tel./faks: 03571 404104
mejl: Kita-Pumpot@gmx.de

wjednica: Diana Libšowa

kapacita: 20 žłobik, 20 pěstowarnja
přijimanje wot prěnjeho žiwjenskeho lěta
wotewrjenske časy: wot pó - pj wot 6.30 – 16.30 hodź.

Wot lěta 1954 maja w Němcach, měšćanskim dźělu Wojerec, pěstowarnju. Dźěći so tehdy w nětčišim gmejnskim domje zastarachu. 1979 so njewužiwana bróžnja jako pěstowarnja přetwari a dósta wulku zahrodu k hrajkanju a pohibowanju. Hač do lěta 1999 bě pěstowarnja w nošerstwje komuny, doniž SŠT z.t. nošerstwo njepřewza.

2009 modernizowany dom w přećelnych pisanych barbach twori přijomnu atmosferu za zhromadne hrajkanje. Pěstowarnja je srjedź wsy a dawa dźěćom móžnosć, so na wjesnym žiwjenju aktiwnje wobdźěleć. Na zajimawych pućowanjach po blišej wokolinje a wsy zetkawaja dźěći wobydlerjow a dožiwja domjacy skót. Dobra tradicija je wopytowanje staršich wjesnjanjow k jich narodninam. Dźěći zaspěwaja jim serbske a němske spěwy a přednjesu małe basnje. Tak so dobra zwjazanosć wosebje ze staršej hišće serbskorěčnej generaciju pěstuje a dźakliwje přiwozmnje.

W pěstowarni dźěła so po metodźe imersije, to rěka, zo so ze wšěmi dźěćimi cyły dźeń serbsce rěči. Zwjetša pochadźeja dźěći z němskich abo rěčnje měšanych staršiskich domow abo tajkich, w kotrychž je so serbska maćeršćina hižo pozhubiła. Přez wšědne nałožowanje serbšćiny dźěći spěšnje nowu rěč rozumja a pozdźišo tež rěča.

Křesćanske žiwjenje kaž tež swjećenje cyrkwinskich swjatych dnjow stej bytostny wobstatk pěstowarskeho lěta. W „Božich hodźinkach“, kotrež so měsačnje podawaja, zeznaja so dźěći z bibliskimi stawiznami. Wažnu rólu hraje hajenje serbskich nałožkow a tradicijow w běhu lěta. Tute dźěći a kubłarki z wjele wjeselom a lubosću přihotuja a swjeća. K wosebitym přiležnosćam wobleku so dźěći regionalnu narodnu drastu.

Pěstowarnja njesłuži jenož hrajkanju, ale dawa zdobom kognitiwne nastorki, je rum za zwučowanja a eksperimenty kaž tež za zaměrnje poskićene zdźěłowanske nazhonjenja. Tak so tydźensce předšulske zwučowanja kaž tež sport pod nawodom sportoweho wučerja we sportowej hali poskićuje. Pěstowarske dźěći maja tydźensce zažne hudźbne kubłanje. Na strowe zežiwjenje so w přebywanišću dźiwa a w prawidłownych wotstawkach so wotpowědne projekty přewjedu.

-
Serbske šulske towarstwo z.t