Rěčne prózdninske lěhwo

Cil:

Rěčne prózdninske lěhwo słuži k rozšěrjenju serbskorěčnych znajomnosćow a k wočerstwjenju. Šulerjo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy so při wólnočasnej zaběrje lěpje mjezsobu zeznaja. Přichodni serbscy kubłarjo a studenća hromadźa prěnje nazhonjenja při dźěle ze serbskimi a serbsku rěč wuknjacymi šulerjemi.

Wobdźělnicy:

šulerki a šulerjo w starobje 9 do 14 lět ze Sakskeje a Braniborskeje

Wotběh:

wočerstwjenje při sportowanju, hrach, pućowanjach (tež w nocy), kulturnych zarjadowanjach atd.

rozprawy šulerjow w serbskich medijach (z podpěru kubłarjow)

indiwidualne kreatiwne tworjenje

Termin:

07.08.-16.08.2021

Přizjewjenski formular:

tu

Městno:

Wodowe Hendrichecy

Nošer projekta:

Serbske šulske towarstwo z.t.

Spěchowanje:

Załožba za serbski lud (podźělnje)

Organizowanje:

Serbske šulske towarstwo z.t.

To bě 2020 we Wodowych Hendrichecach:

To bě 2019 we Wodowych Hendrichecach:

To bě 2018 we Wodowych Hendrichecach:

To bě 2016 we Wodowych Hendrichecach:

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t