Rěčne prózdninske lěhwo

Cil:

Rěčne prózdninske lěhwo słuži k rozšěrjenju serbskorěčnych znajomnosćow a k wočerstwjenju. Šulerjo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy so při wólnočasnej zaběrje lěpje mjezsobu zeznaja. Přichodni serbscy kubłarjo a studenća hromadźa prěnje nazhonjenja při dźěle ze serbskimi a serbsku rěč wuknjacymi šulerjemi.

Wobdźělnicy:

šulerki a šulerjo w starobje 9 do 14 lět ze Sakskeje a Braniborskeje

Wotběh:

wočerstwjenje při sportowanju, hrach, pućowanjach (tež w nocy), kulturnych zarjadowanjach atd.

rozprawy šulerjow w serbskich medijach (z podpěru kubłarjow)

indiwidualne kreatiwne tworjenje

Termin:

21.07.-30.07.2023 Wodowe Hendrichecy
10.07.-17.07.2023 Pólska 

Přizjewjenski formular:

Wodowe Hendrichecy
Pólska

Městno:

Wodowe Hendrichecy, Pólska 

Nošer projekta:

Serbske šulske towarstwo z.t.

Spěchowanje:

Załožba za serbski lud (podźělnje)

Organizowanje:

Serbske šulske towarstwo z.t.

To bě 2020 we Wodowych Hendrichecach:

To bě 2019 we Wodowych Hendrichecach:

-
Serbske šulske towarstwo z.t