Rěčne prózdninske lěhwo

Cil:

Rěčne prózdninske lěhwo słuži k rozšěrjenju serbskorěčnych znajomnosćow a k wočerstwjenju. Šulerjo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy so při wólnočasnej zaběrje lěpje mjezsobu zeznaja. Přichodni serbscy kubłarjo a studenća hromadźa prěnje nazhonjenja při dźěle ze serbskimi a serbsku rěč wuknjacymi šulerjemi.

Wobdźělnicy:

šulerki a šulerjo w starobje 9 do 14 lět ze Sakskeje a Braniborskeje

Wotběh:

wočerstwjenje při sportowanju, hrach, pućowanjach (tež w nocy), kulturnych zarjadowanjach atd.

rozprawy šulerjow w serbskich medijach (z podpěru kubłarjow)

indiwidualne kreatiwne tworjenje

Termin:

12.07.-21.07.2024 Wodowe Hendrichecy
15.07.-21.07.2024 słowjanski wukraj

Přizjewjenski formular:

słowjanski wukraj

Rěčne prózdninske lěhwo we Wodowych Hendrichecach je wuknihowane.

Městno:

Wodowe Hendrichecy, słowjanski wukraj

Nošer projekta:

Serbske šulske towarstwo z.t.

Spěchowanje:


Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Organizowanje:

Serbske šulske towarstwo z.t.

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t