Dźěło ze staršimi

Komunikacija a zhromadne dźěło ze staršimi je wažny wobstatk skutkowanja našeho towarstwa. Kubłanje a zdźěłowanje dźěći słuša k najwažnišim nadawkam kubłarkow. Wšě dźěći dyrbja so w našich pěstowarnjach derje čuć. W kóždej pěstowarni skutkuje wolena staršiska přirada. Starši maja móžnosć so indiwidualnje z wjednicu abo kubłarkami rozmołwjeć. Ćežišća při tym su:

  • zwučenje dźěći na pěstowarnju
  • dwurěčne (serbsko-němske) kubłanje
  • wuwiće a spěchowanje dźěći
  • próstwy a kritiki staršich
  • wuhotowanje swjedźenjow
  • sponsorstwo
  • pomoc při domjacych nadawkach

Prawidłownje přewjedu so swójbne swjedźenje w serbskich pěstowarnjach w Chrósćicach, Ralbicach a Wotrowje a we Witaj-pěstowarnjach w Malešecach, Němcach, Žylowje a Choćebuzu.

Swójbne kubłanje

Plan za 2018

Přizjewće so tu

Impresije ze swójbneho swjedźenja 10.06.2018 w Hórkach

“Hórki: SŠT na swójbny swjedźeń prosyło

Wčera zetka so na 13. swójbnym swjedźenju Serbskeho šulskeho towarstwa w Hórkach něhdźe 200 ludźi. Na sportnišću a we wulkim swjedźenskim stanje zabawjachu so dźěći serbskich pěstowarnjow ze swojimi staršimi, dźědami a wowkami na wšelakorych stacijach. Mjez druhim móžachu krosnować, so suwać a kuzłać. Hižo lěta dołho přeprošuje Serbske šulske towarstwo dźěći ze swojich kubłanišćow zhromadnje ze swójbami kóžde lěto na zhromadny swjedźeń do Hórkow.”

mdr, serbski rozhłós, 11.06.2018

Impresije ze swójbneho swjedźenja 15.06.2014 w Hórkach

W dwurěčnych staršiskich listach dóstanu starši trěbne informacije a móža so přez nje dalekubłać. Štyri razy wob lěto so tute wudawaja. Kóždy list wěnuje so wosebitej temje. Listy wobsahuja powšitkowne kubłanske prašenja, pokiwy za staršich, rozprawy a nowosće z pěstowarnjow a hortow kaž tež zabawnu stronu za dźěći.

Swójbny swjedźeń 2015

Swójbny dowol

  •  w Smochćicach
  • wočerstwjenje a kubłanje za swójby z dźěćimi
  • přizjewjenja pola SŠT z. t. abo LIPY z. t.

Swójbny swjedźeń 2016

Impresije 12. swójbneho swjedźenja 13.08.2017 w Hórkach

-
Serbske šulske towarstwo z.t