Dźěło ze staršimi

 

Pohladajće na webstronu Serbskeho šulskeho towarstwa www.dyrdomdej.de a www.dyrdakojstwo.de

Tam namakaće zaběry za cyłu swójbu.

 

Komunikacija a zhromadne dźěło ze staršimi je wažny wobstatk skutkowanja našeho towarstwa. Kubłanje a zdźěłowanje dźěći słuša k najwažnišim nadawkam kubłarkow. Wšě dźěći dyrbja so w našich pěstowarnjach derje čuć. W kóždej pěstowarni skutkuje wolena staršiska přirada. Starši maja móžnosć so indiwidualnje z wjednicu abo kubłarkami rozmołwjeć. Ćežišća při tym su:

  • zwučenje dźěći na pěstowarnju
  • dwurěčne (serbsko-němske) kubłanje
  • wuwiće a spěchowanje dźěći
  • próstwy a kritiki staršich
  • wuhotowanje swjedźenjow
  • sponsorstwo
  • pomoc při domjacych nadawkach
  • W dwurěčnych staršiskich listach dóstanu starši trěbne informacije a móža so přez nje dalekubłać. Štyri razy wob lěto so tute wudawaja. Kóždy list wěnuje so wosebitej temje. Listy wobsahuja powšitkowne kubłanske prašenja, pokiwy za staršich, rozprawy a nowosće z pěstowarnjow a hortow kaž tež zabawnu stronu za dźěći.

 

Swójbne kubłanje

Prošu wobkedźbujće aktualizowanja, dodaća a změny.

Impresije ze swójbneho swjedźenja 25.08.2019

tema: wulět do srjedźowěka

Tema swjedźenja bě srjedźowěk. Starši ze swojimi dźěćimi móžachu na starym kamjenju nože wótřić, z kłokom a prokom třěleć abo z prawym ryćerjom so stać. Wosebje so spodobaše klankodźiwadło, lětanje rubježnych ptakow, pjelšćenje, bajkowy stan, jěchanje na ponyjach,  praženje chlěba při wohenju, pastyr ze swojimaj psykomaj, kładźenje mandaly z přirodnych materialijow, stare hry, paslenje mječow, krónow a měškow a bifej.

Na kóncu swjedźenja bě jeno mała wotpadkowa tita trěbna, dokelž plastika drje njeby do srjedźowěka a tež nic hižo do dźensnišeho so hodźała.

Swójbny dowol

  • wočerstwjenje a kubłanje za swójby z dźěćimi
  • přizjewjenja pola SŠT z. t. abo LIPY z. t.
-
Serbske šulske towarstwo z.t