Dźěło ze staršimi


Pohladajće na webstronu Serbskeho šulskeho towarstwa www.dyrdomdej.de a www.dyrdakojstwo.de

Tam namakaće zaběry za cyłu swójbu.

Komunikacija a zhromadne dźěło ze staršimi je wažny wobstatk skutkowanja našeho towarstwa. Kubłanje a zdźěłowanje dźěći słuša k najwažnišim nadawkam kubłarkow. Wšě dźěći dyrbja so w našich pěstowarnjach derje čuć. W kóždej pěstowarni skutkuje wolena staršiska přirada. Starši maja móžnosć so indiwidualnje z wjednicu abo kubłarkami rozmołwjeć. Ćežišća při tym su:

  • zwučenje dźěći na pěstowarnju
  • dwurěčne (serbsko-němske) kubłanje
  • wuwiće a spěchowanje dźěći
  • próstwy a kritiki staršich
  • wuhotowanje swjedźenjow
  • sponsorstwo
  • pomoc při domjacych nadawkach
  • W dwurěčnych staršiskich listach dóstanu starši trěbne informacije a móža so přez nje dalekubłać. Štyri razy wob lěto so tute wudawaja. Kóždy list wěnuje so wosebitej temje. Listy wobsahuja powšitkowne kubłanske prašenja, pokiwy za staršich, rozprawy a nowosće z pěstowarnjow a hortow kaž tež zabawnu stronu za dźěći.

 

Swójbne kubłanje

Prošu pohladajće na naše posktiki w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA pod www.lipa-ev.de.

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t