Kontakt

Rabowa, Michaela

Serbske kubłanske srjedźišćo LIPA z.t., Radlubinowa 23, 01920 Ralbicy-Róžant 
tel. 035796 / 941 975 
lipa@sorbischer-schulverein.de

Serbske kubłanske srjedźišćo LIPA z.t.
Radlubinowa 23
01920 Ralbicy-Róžant 

tel. 035796 / 94 19 75 
mobil: 0172 / 78 119 59
lipa@sorbischer-schulverein.de

 

Aktualne poskitki 

Serbske šulske towarstwo poskići w Kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej:


• W prózdninach do Smjerdźacej (flyer)

Prózdninske dny

W zhromadnym dźěle z Wokrjesnym sportowym zwjazkom Budyšin poskići Serbske šulske towarstwo šulerjam wot 1. do 4. lětnika prózdninske dny. Tute přewjedu so w Kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej a to wot 22.–26.08.2022, stajnje mjez 9 a 15 hodź. Prózdninski poskitk wjerći so dokoławokoło sporta. Maće móžnosć, so we wšelakich sportowych družinach wuspytać, nowe sportowe družiny a nastroje zeznać a so cyle jednorje zhromadnje pohibować! 

Swójbne stanowanje

Dale planuje Serbske šulske towarstwo w Kubłanskim srjedźišću LIPA swójbne stanowanje. Tute wotměje so wot 27.–28.07.2022 w Smjerdźacej. Nimo zhromadneje wječerje skići so móžnosć, za bulom honić, wolejbul hrać, so wječor při wohenju rozmołwjeć a hry hrać. Rano po rańšim sporće, přihotuje so zhromadna snědań z kotrejž so přenocowanje potom skónči. Popłatk na dorosćeneho/dźěćo wučini 8,-/2,-  €.

Přizjewjenja za poskitkaj přijimuja so hač do 15.07.2022 pod lipa@sorbischer-schulverein.de abo pod telefoniskim čisłom: 0172 / 78 119 59.


• Fit w starobje (flyer)

Sport za seniorow
srjedu wot 8.30 – 9.30 hodź. abo wot 9.30 – 10.30 hodź. (wot 04.05.2022)
městnosć: Kubłanske srjedźišćo LIPA w Smjerdźacej
nawod: sportowa terapeutka Michaela Rabowa

popłatk: 75,- € (10 razow)

• Sport za žony
 (flyer)

póndźelu wot 18.30 – 19.30 hodź. abo wot 19.30 – 20.30 hodź. (wot 16.05.2022)
městnosć: Kubłanske srjedźišćo LIPA w Smjerdźacej
nawod: fyzioterapeutka Christin Dórnikec

popłatk: 75,- € (10 razow) 


• Sport za žony
 (flyer)

póndźelu wot 19.15 – 20.15 hodź.
městnosć: stara šula we Wotrowje
nawod: sportowa terapeutka Michaela Rabowa
popłatk: 75,- € (10 razow) 

Lubje witani su tež ukrainscy hosćo. Ukrainjanki maja móžnosć, so na tutym kursu darmotnje wobdźělić.

Wažne: Wobdźělnicy maja sej prošu gymnastisku matu sobu přinjesć.


• Zelowe wuchodźowanja (flyer)

tři zelowe wuchodźowanja pod nawodom pedagogowki za hojenske rostliny a zela, Reginy Krawcowej 

– 1. tema: Čerstwa zeleń k derjeměću
dnja 28.04.2022, wot 17.00 – 19.00 hodź.
zetkanišćo: Kulturny dom w Smjerdźacej
 
– 2. tema: Dźiwje zela a rostliny

dnja, 19.05.2022, wot 17.00 – 19.00 hodź.
zetkanišćo: Kulturny dom we Łazku

– 3.
tema: Paradizowe jahody a wohnjace kćenja
dnja 23.06.2022, wot 17.00 – 19.00 hodź.
zetkanišćo: Prózdninski dom „Marienborn“ w Smječkecach

Dalše terminy sćěhuja. P
opłatk za wuchodźowanje wučini 8,- €.


• Sport za muži
(flyer)

póndźelu wot 17:30 – 18:30 hodź.
městnosć: Kubłanske srjedźišćo LIPA w Smjerdźacej
nawod: sportowa terapeutka Michaela Rabowa
popłatk: 75,- € (na 10 razow)


• Rejowanje za dźěći
 (flyer)

za dźěći w starobje 7 – 10 lět
póndźelu wot 15:30 hodź
městnosć: Kubłanske srjedźišćo LIPA w Smjerdźacej
popłatk: 12,- € (na měsac)


• Staršisko-dźěćacy-kruh
 (flyer)

sportowy kurs za nanow a maćerje w staršiskim času; po tym móžnosć k mjezsobnej wuměnje (Dźěći, kotrež hišće žłobik njewopytuja, maja móžnosć k hrajkanju abo cyle jednorje sportowanju přihladuja.)
póndźelu wot 9:30 – 11:00 hodź.
městnosć: Kubłanske srjedźišćo LIPA w Smjerdźacej
nawod: hojenska pedagogowka a sportowa terapeutka Michaela Rabowa
popłatk: 75,- € (10 razow)

 

Přizjewjenja pod:
lipa@sorbischer-schulverein.de abo tel.: 0172 / 78 119 59

-
Serbske šulske towarstwo z.t