Staršiske listy

Tu namakaće staršiske listy. Tute wuńdu dwurěčnje w jednym zešiwku. Za internet je kóždy list do třoch datajow dźěleny: serbski list, němski list, srjedźna strona.

Wobsahi listow poćahuja so na dźěći wot žłobikarskeje staroby hač do skónčenja zakładneje šule kaž tež jich staršich, dźědow a wowki.

nazyma 2021/56

hłowna tema: rěč

staršiski list 2021/56

nalěćo 2021/55

hłowna tema: předstajenje předsydstwa, pěstowarnjow a přistajenych zarjada

staršiski list 2021/55

zyma 2020/54

hłowna tema: spěchowanje rěče

serbski list 2020/54

němski list 2020/54

srjedźna strona 2020/54

nazyma 2020/53

hłowna tema: spěchowanje rěče

serbski list 2020/53

němski list 2020/53

srjedźna strona 2020/53

lěćo 2020/52

hłowna tema: spěchowanje rěče

serbski list 2020/52

němski list 2020/52

srjedźna strona 2020/52

nalěćo 2020/51

hłowna tema: spěchowanje rěče

serbski list 2020/51

němski list 2020/51

srjedźna strona 2020/51

zyma 2019/50

hłowna tema: strowota

serbski list 2019/50

němski list 2019/50

srjedźna strona 2019/50

nazyma 2019/49

hłowna tema: strowota

serbski list 2019/49

němski list 2019/49

srjedźna strona 2019/49

lěćo 2019/48

hłowna tema: strowota

serbski list 2019/48

němski list 2019/48

srjedźna strona 2019/48

nalěćo 2019/47

hłowna tema: strowota

serbski list 2019/47

němski list 2019/47

srjedźna strona 2019/47

zyma 2018/46

hłowna tema: fachowa konferenca

serbski list 2018/46

němski list 2018/46

srjedźna strona 2018/46

nazyma 2018/45

hłowna tema: wjacerěčnosć

serbski list 2018/45

němski list 2018/45

srjedźna strona 2018/45

lěćo 2018/44

hłowna tema: wjacerěčnosć

serbski list 2018/44

němski list 2018/44

srjedźna strona 2018/44

nalěćo 2018/43

hłowna tema: wjacerěčnosć

serbski list 2018/43

němski list 2018/43

srjedźna strona 2018/43

zyma 2017/42

hłowna tema: alfabetizowanje

serbski list 2017/42

němski list 2017/42

srjedźna strona 2017/42

nazyma 2017/41

hłowna tema: alfabetizowanje

serbski list 2017/41

němski list 2017/41

srjedźna strona 2017/41

lěćo 2017/40

hłowna tema: bajowe postawy

serbski list 2017/40

němski list 2017/40

srjedźna strona 2017/40

nalěćo 2017/39

hłowna tema: jutrowne křižerstwo

serbski list 2017/39

němski list 2017/39

srjedźna strona 2017/39

zyma 2016/38

hłowna tema: dźěći skrućić

serbski list 2016/38

němski list 2016/38

srjedźna strona 2016/38

nazyma 2016/37

hłowna tema: hranicy za 6-9lětne dźěći

serbski list 2016/37

němski list 2016/37

srjedźna strona 2016/37

lěćo 2016/36

hłowna tema: hranicy za 3-6lětne dźěći

serbski list 2016/36

němski list 2016/36

srjedźna strona 2016/36

nalěćo 2016/35

hłowna tema: agresiwita dźěći

serbski list 2016/35

němski list 2016/35

srjedźna strona 2016/35

zyma 2015/34

hłowna tema: strowota dźěći

serbski list 2015/34

němski list 2015/34

srjedźna strona 2015/34

nazyma 2015/33

hłowna tema: strowe zuby dźěći

serbski list 2015/33

němski list 2015/33

srjedźna strona 2015/33

lěćo 2015/32

hłowna tema: strowota dźěći

serbski list 2015/32

němski list 2015/32

srjedźna strona 2015/32

nalěćo 2015/31

hłowna tema: strowota dźěći

serbski list 2015/31

němski list 2015/31

srjedźna strona 2015/31

zyma 2014/30

hłowna tema: 2014-Lěto swójby

serbski list 2014/30

němski list 2014/30

srjedźna strona 2014/30

nazyma 2014/29

hłowna tema: 2014-Lěto swójby

serbski list 2014/29

němski list 2014/29

srjedźna strona 2014/29

lěćo 2014/28

hłowna tema: 2014-Lěto swójby

serbski list 2014/28

němski list 2014/28

srjedźna strona 2014/28

nalěćo 2014/27

hłowna tema: 2014-Lěto swójby

serbski list 2014/27

němski list 2014/27

srjedźna strona 2014/27

zyma 2013/26

hłowna tema: Delnjoserbska Witaj-pěstowarnja "Mato Rizo" Choćebuz-Žylow

serbski list 2013/26

němski list 2013/26

srjedźna strona 2013/26

nazyma 2013/25

hłowna tema: mužojo jako kubłarjo

serbski list 2013/25

němski list 2013/25

srjedźna strona 2013/25

lěćo 2013/24

hłowna tema: nawuknjenje čitanja (3)

serbski list 2013/24

němski list 2013/24

srjedźna strona 2013/24

nalěćo 2013/23

hłowna tema: nawuknjenje čitanja (2)

serbski list 2013/23

němski list 2013/23

srjedźna strona 2013/23

zyma 2012/22

hłowna tema: nawuknjenje čitanja (1)

serbski list 2012/22

němski list 2012/22

srjedźna strona 2012/22

nazyma 2012/21

hłowna tema: burske žiwjenje

serbski list 2012/21

němski list 2012/21

srjedźna strona 2012/21

lěćo 2012/20

hłowna tema: woda

serbski list 2012/20

němski list 2012/20

srjedźna strona 2012/20

nalěćo 2012/19

hłowna tema: smjerć a žarowanje

serbski list 2012/19

němski list 2012/19

srjedźna strona 2012/19

zyma 2011/18

hłowna tema: zažne hudźbne kubłanje

serbski list 2011/18

němski list 2011/18

srjedźna strona 2011/18

nazyma 2011/17

hłowna tema: lěs

serbski list 2011/17

němski list 2011/17

srjedźna strona 2011/17

lěćo 2011/16

hłowna tema: dary - nadarjenosć

serbski list 2011/16

němski list 2011/16

srjedźna strona 2011/16

nalěćo 2011/15

hłowna tema: dźěćatstwo něhdy a dźensa

serbski list 2011/15

němski list 2011/15

srjedźna strona 2011/15

zyma 2010/14

hłowna tema: hrajkanje a hrajki

serbski list 2010/14

němski list 2010/14

srjedźna strona 2010/14

nazyma 2010/13

hłowna tema: škit přirody

serbski list 2010/13

němski list 2010/13

srjedźna strona 2010/13

lěćo 2010/12

hłowna tema: typiska holca - typiski hólc

serbski list 2010/12

němski list 2010/12

srjedźna strona 2010/12

nalěćo 2010/11

hłowna tema: strowe zežiwjenje

serbski list 2010/11

němski list 2010/11

srjedźna strona 2010/11

zyma 2009/10

hłowna tema: nabožne kubłanje

serbski list 2009/10

němski list 2009/10

srjedźna strona 2009/10

nazyma 2009/9

hłowna tema: matematiske kubłanje

serbski list 2009/9

němski list 2009/9

srjedźna strona 2009/9

lěćo 2009/8

hłowna tema: socialne kubłanje

serbski list 2009/8

němski list 2009/8

srjedźna strona 2009/8

nalěćo 2009/7

hłowna tema: estetiske kubłanje

serbski list 2009/7

němski list 2009/7

srjedźna strona 2009/7

zyma 2008/6

hłowna tema: komunikacija a rěčne wuwiće

serbski list 2008/6

němski list 2008/6

srjedźna strona 2008/6

nazyma 2008/5

hłowna tema: přirodowědne kubłanje

serbski list 2008/5

němski list 2008/5

srjedźna strona 2008/5

lěćo 2008/4

hłowna tema: pohibowanje - somatiske kubłanje

serbski list  a srjedźna strona 2008/4

němski list 2008/4

nalěćo 2008/3

hłowna tema: Witaj-kubłanje a imersija

serbski list 2008/3

němski list 2008/3

srjedźna strona 2008/3

zyma 2007/2

hłowna tema: wažnosć hrajkanja

serbski list 2007/2

němski list 2007/2

srjedźna strona 2007/2

nazyma 2007/1

hłowna tema: Sakski zdźěłowanski plan

serbski list 2007/1

němski list 2007/1

srjedźna strona 2007/1

-
Serbske šulske towarstwo z.t