Witaj-pěstowarnje

W tutych pěstowarnjach posrědkuje so serbšćina přez dospołnu imersiju. Cyły dźeń nałožuja ju kubłarki ze wšěmi dźěćimi w slědowacych pěstowarnjach:

Witaj-pěstowarnje nałožuja dospołnu imersiju:

  • wšě dźěći wuknu serbšćinu, wobchadna rěč je serbska
  • wšitke kubłarki wobknježa serbsku rěč w maćernorěčnej kwaliće resp. so stajnje w serbšćinje dalekubłuja
  • serbske a Witaj-pěstowarnje su w nošerstwje SŠT, cyłkownje něhdźe 600 dźěći w 7 pěstowarnjach

Wjetšina staršich, kotrychž dźěći mjenowane pěstowarnje wopytuja, njerozumi a njerěči serbsce.

-
Serbske šulske towarstwo z.t