Witaj-skupiny

Witaj-skupiny nałožuja parcielnu imersiju:

  • Zwjetša jenož w jednej skupinje němskeje pěstowarnje wuknu dźěći serbsce.
  • Jenož někotre kubłarki wobknježa serbsku rěč.
  • Witaj-skupiny maja wšelakich nošerjow.
  • W Sakskej a Braniborskej nastachu po lěće 1999 Witaj-skupiny.

SŠT ma w swojim nošerstwje serbske a Witaj-pěstowarnje, w kotrychž wšitke dźěći serbsce wuknu, ale nima žane němske dnjowe přebywanišća z Witaj-skupinu.

-
Serbske šulske towarstwo z.t