Aktualnosće

Mejemjetanje 2024

Wutoru, dnja 14.05.2024 swjećimy lětuše mejemjetanje. Wšitcy su wutrobni přeprošeni.

spěwy jako PDF-ka

Zawrjenske časy 2024

Hlej tu

Ptači kwas 2024 w Chrósćicach

Lětuši ptačokwasny program předstajichu předšulske dźěći “Chróšćan kołća” na zakładźe kooperaciskeho dźěła zhromadnje z dźěćimi 3. lětnika Chróšćan zakładneje šule. Wot spočatka januara běchu woni pilnje spěwčki a rejki nazwučowali.Tak mějachmy lětsa dwaj kwasnej ćahaj, kotrež nawjedowaštaj braškaj Jakub a Constantin. Při tym pak měješe spočatnje braška Constantin chětro “mjerzanja”. Na wideowej sćěnje móžachu přihladowarjo w dočasnje nahrawanej scenje sćěhować. Tu so předstaji, kak sekretarka knj. Wjelina (Lotta), kotraž bě z digitalnymi naprawami přežadana, k šmjatkam dopomha. Skónčnje pak so wšitko rozrisa a program dźěći so započinaše.Zhromadnje spěwachu a rejowachu mali akterojo. Nazwučowane basnje a štučki dźěći wěsće přednjesechu. Wotměna mjez programowymi dypkami, raz staršeho, potom zaso modernišeho razu, da předstajenju wosebje lóštny a zajimawy charakter. Publikum wšitko z wulkim přikleskom mytowaše.Wutrobny dźak wuprajamy knjezej Bjaršej za techniski a knjezej Hojerej za hudźbny přewod. Tež našim swěrnym hotowarničam wulku chwalbu za wšu nawoženu prócu a wšitkim kiž su nas tež lětsa zaso z jich pomocu a angažementom při přihotach za tutón swjedźeń podpěrali.

Kubłarki a kubłarjo “Chróšćan kołća”

(Foto:Lea Kralec)

 

>>   04.10.2023 | Wupisanje dźěłowych městnow:

Pytamy kubłarku / kubłarja

Horiće so za serbskorěčne kubłanje a spomóžne wuwiće našich dźěći? Tak pytamy Was ručež móžno jako kubłarja/kubłarku (m/ž/d). 

link k wupisanju

 

>>   28.07.2023 | W Serbskich Nowinach – twarja w "Chróšćan kołću": 

Přinošk jako PDF

 

>>   26.05.2023 | W Serbskich Nowinach – wo spěchowanskich srědkach we wobłuku programa „Simul+“: 

Přinošk jako PDF

Mejemjetanje 2023

 Foto: Lea Kralec

 

Zhromadna sadźenska akcija w pěstowarni

Starši, dźěći a pedagogiski personal startuja na zakładźe spěchowanja čestnohamtskeho dźěła akciju „Sadźenje kerkow, štomow a natwar małeje zahrodki“. Při najrjeńšim wjedrje podachu so wšitcy z wulkim lóštom do dźěła. Zhromadnje wuhotowachu ze swójskimi idejemi wonkowny areal kubłanišća „Chróšćan kołća“.

Při zhromadnej wječeri podachu so wšitcy spokojni na dompuć.

Staršim, dźěćom a teamej „Chróšćan kołća“ wutrobny Zapłać Bóh!


Takle smy na ptačim kwasu 2023 program za swójbnych wuhotowali.

Na ptačokwasnym dnju woswjećichu pěstowarske dźěći Chróšćan kołća kwasnu hosćinu we wjacezaměrowej hali Jednota. Lětuša njewjesta Soraya a jeje nawoženja Achim staj w srjedźišću stałoj.

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t