Hort


01920 Chrósćicy

Hornikowa 34

tel.: 035796 88764
mejl: hort.crostwitz@sorbischer-schulverein.de

kapacita:  80 městnow

Projekt Załožby Ingrid Wüsteney "Sćinohra" 09.-12.08.2021 w Chrósćicach w horće

http://s151940644.online.de/2021-08-SST-scinohra-doku.mp4

Hortowe žiwjenje februar 2021

Je pjatk, 26. februar. Poprawom je tučasny počas hišće zyma, tola někak so zda, zo měni swj. Pětr, zo na tutym dnju słónčko tak smalić ma a temperatury tak stupaja, zo by móhł tutón zymski dźeń z nalětnim dnjom zaměnić.

Dźěći z 1. a 2. lětnika Chróšćan šule přichwataja do horta a wšitcy z nich podadźa so hnydom won. Hry z konjacymi pasami a kuču, tež rolery, Olifu-jězdźidła a wosebje słónčniki su na tutym dnju jara woblubowane.

Tróšku časa zańdźe a tak poda so hólc prěnjeho lětnika zaso nutř do twarskeje rumnosće. Sedźi tam w róžku z klockami a je tróšku tam a sem suwa. Je wuwidźeć, zo hišće cyle njewě, što by móhł natwarić. Tak dźe ke kubłarce a so ju wopraša: „Što bych móhł twarić?“ Zhromadnje přemyslowaštaj, što by so hodźało twarić. Tak njetraješe dołho a rozsud běše tworjeny: „Twarju šulu a hort!“

Njetraješe dołho a hólcej přidružichu so dalše dźěći, kiž pomhachu jemu při twarjenju.

Na kóncu nasta krasne twarjenje, pola kotrehož su rjadowniske rumnosće kaž tež rumnosće horta, hrajkanišćo a samo parkowanišćo spóznajomne. Spóznajeće wy, kajke předmjety so runje w rjadownjach podawaja?

Z tutym twarom njeběše to jenož jedyn pjatk w februarje, ale běše to za naš wšitkich jedyn pjatk, kiž nam pokaza, kajke krasne a přemóžace potenciale w našich dźěći tča.

Póstnicy 2021

Z wulkim „HELAU“ do horta witani

Róžowu póndźelu, dnja 15.02.2021 běše skónčnje tak daloko, zo wróća so wšitcy do šule a do horta. A kajka da by tajka norowa póndźela bjez kostimow, hudźby a póstniskimi hrami była? Po chódbje běchu spěwy słyšeć a tak so po dołhej chwilce wšitke dźěći zaso do horta namakachu. W najrjeńšich a najwšelakorišich kostimach wjerćachu so naše princesny. Z wulkimi třělbami a kłobukami třělachu sheriffojo, cowboyjo, policija a SEK mužojo na chódbje. A tež tu abo tamnu micku abo leoparda wuhladachmy pola nas. Wězo njesmědźachu tež hry falować! Wšojedne hač klepanje za horncom, rejowanje z balonom abo reja ze stólcami – při wšěm mějachmy na tutej póndźeli wulke wjeselo.

Póstniska wutora so zahaji, kaž běše póndźela skónčiła: z hudźbu, kostimami, hrami a wězo plackami. Cyłe popołdnjo swjećachmy rozwólni. Zdaše so nam, kaž drje bychmy tróšku Kulowa k nam tu do horta přinjesli.

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t