Žłobik a dnjowa mać

Hornikowa 36 - žłobik

Zejlerjowa 2 - dnjowa mać

01920 Chrósćicy

tel./faks: 035796 96655
mejl: kita.crostwitz@sorbischer-schulverein.de

kapacita: 25 žłobik, 5 dnjowa mać

wotewrjenske časy: wot pó - pj 6.30 - 16.30 hodź.

přijimanje wot prěnjeho žiwjenskeho lěta

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t